Adwokat – jak wygląda praca w tym zawodzie

Adwokat – jak to wygląda

Zawód i codzienna praca adwokata kojarzy się przeciętnym ludziom ze stawiennictwem adwokata na rozprawach i posiedzeniach w sądzie, pisaniem pozwów i apelacji oraz z udzielaniem opinii prawnych swoim klientom. Ale adwokat i jego codzienność to także inne zajęcia, o których powszechnie wiadomo tylko niektórym ludziom. Praca adwokata to nie tylko bywanie w sądzie i sporządzenie pism. To niestety ciężka praca, która niejednokrotnie może zniechęcić niektóre osoby, próbujące dostać się do tego zawodu.

Rzeczywistość bywa brutalna

Adwokat na co dzień musi stykać się z codziennością – wypadkami, rozwodami, kradzieżami, zabójstwami, oszustwami. Praca adwokata może zostać więc określona jako „samo życie”. Klienci przychodzą do adwokata i opowiadają mu o swoich problemach, prosząc go o pomoc i wsparcie. Adwokat nie tylko musi wspomóc człowieka w potrzebie dobrym słowem, ale również spróbować zaradzić jego bolączkom. I tu zaczyna się praca adwokata – czyli wiele godzin spędzonych na poszukiwaniu rozwiązania problemu prawnego. Wiąże się to z przeglądaniem aktualnego orzecznictwa, ustaw, komentarzy, kodeksów. Bywa, że adwokat musi poradzić się swojego kolegi czy swojej koleżanki po fachu, którzy mają większą wiedzę i doświadczenie przy rozwiązywaniu określonego problemu prawnego. Zatem, jak widać praca adwokata to głównie rozwiązywanie problemów innych ludzi.

Etyka pracy

Praca adwokata to także przestrzeganie określonych reguł, zwanych etyką adwokacką. Adwokat w swojej pracy musi postępować tak, aby jego zachowanie nie stało w sprzeczności z godnością zawodu. Adwokat musi zatem wykazywać się taktem, umiarem i opanowaniem. Nie może dawać ponosić się emocjom, zwłaszcza gdy po drugiej stronie sporu staje osoba, która celowo próbuje wytrącić go z równowagi. Adwokat nie może również ulegać pokusom, by np. ferować wyroki w sądzie, celowo ukrywać określonych faktów, o których winien zawiadomić organy ścigania czy wykazywać inne zachowania, które świadczyłyby o braku profesjonalizmu. Praca adwokata wiąże się ponadto z zachowaniem tajemnicy zawodowej, zatem adwokat nie może sobie pozwolić na rozpowiadanie o prowadzonych przez siebie sprawach.

Praca na pełen etat

Kolejną ważną kwestią jest to, że praca adwokata praktycznie się nie kończy. Adwokat może niestety pracować od świtu do nocy, zwłaszcza jeśli pracuje sam i nie ma do pomocy nikogo innego – prawnika, aplikanta czy stażysty. Tak właśnie działa wolny zawód, jakim właśnie jest praca adwokata. Adwokat może pracować ile chce i kiedy chce, byleby wszystkie terminy były dotrzymane, a klienci potrzebujący pomocy zostali obsłużeni.

Bycie adwokatem to również spełnianie określonych obowiązków wobec swojego samorządu. Adwokat musi regularnie się szkolić i poszerzać wiedzę i umiejętności, za co jest rozliczany w okręgowej radzie adwokackiej. Ponadto adwokat musi wnosić określone opłaty na rzecz samorządu, płacić składkę za ubezpieczenie OC oraz ponosić inne koszty związane z jego działalnością. Widzimy zatem, że praca adwokata to nie tylko świadczenie pomocy prawnej dla klientów, ale również regularne opłacanie określonych należności wobec danych podmiotów.

Podsumowanie

Zatem zanim kogoś zainteresuje praca adwokata, powinien dogłębnie zastanowić się, czy podoła tym wszystkim obowiązkom, którymi każdy adwokat jest obciążony. Bycie adwokatem to nie tylko posiadanie poważania w społeczeństwie oraz wykonywanie prestiżowego zawodu. To także praca, która nigdy się nie kończy i która często może być bardzo stresująca, zwłaszcza dla młodych adwokatów, którzy niedawno rozpoczęli praktykę zawodową.

You Might Also Like